Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup segmentů vozidel pro vozový park resortu Ministerstva životního prostředí na základě uzavřených Kupních smlouv v rámci každí z části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí v souladu s § 98 ZVZ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kontakt: Zuzana Mášová
e-mail: Zuzana.Masova@mzp.cz
tel: +420267122389
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08. 10. 2014 12:00
Počátek běhu lhůt: 13. 08. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: