Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Tisk emisních plaket
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení a dodání maximálně 1.000.000 ks emisních plaket podle specifikace uvedené v čl. 1.3 zadávací dokumentace, na základě rámcové smlouvy podle § 89 zákona uzavřené mezi zadavatelem a jediným dodavatelem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kontakt: Peter Safko
e-mail: peter.safko@sfzp.cz
tel: +420267994475
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12. 09. 2014 13:00
Počátek běhu lhůt: 15. 07. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: