Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: a) Předmětem zakázky jsou stavební úpravy vybraných stávajících místností v budově sídla zadavatele, a to včetně dodávky a montáže veškerých souvisejících technologických zařízení vytvářejících jednotný celek, který bude dostatečný k zajištění provozu nového datového centra jako celku. Předmětem zakázky není vlastní dodávka nové IT technologie ani přemístění stávající IT technologie do nově stavebně upravených místností.
b) Předmětem zakázky je dále zajištění technické podpory, servisu, údržby v rozsahu doporučeném výrobcem příslušných technologických zařízení, profylaxe nově namontovaných technologických zařízení, zajištění bezplatného odstraňování případných poruch nebo závad technologických zařízení a s tím souvisejících úkonů, jako např. zajištění dodávek spotřebního materiálu a náhradních dílů potřebných pro bezchybnou funkci technologických zařízení tak, aby byl zajištěn nepřetržitý chod datového centra zadavatele 24 hodin denně, a to včetně zajištění mimozáručních oprav, a to po dobu trvání servisní smlouvy v délce 60 měsíců.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Kontakt: Mgr. Kateřina Hochová
e-mail: katerina.hochova@mzp.cz
tel: 267122386
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 17.08.2018 10:00
Datum zahájení: 29.06.2018 16:03
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: