Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Monitoring nočních motýlů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zhotovení monitoringu nočních motýlů v rámci projektu, který navazuje na dosud realizované standardizované výsledky z průzkumů. Tyto průzkumy budou doplněny pro nelesní části celého území KRNAP a jeho OP a položí první ucelené základy pro systematické hodnocení dopadů lidské činnosti a klimatických změn na noční motýly v Krkonoších jako na modelovou skupinu organismů. Podrobný popis aktivit a jejich harmonogram plnění je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, tzv. technická specifikace zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Kontakt: Mgr. Radka Braunová, tel. 499456 337, rbraunova@krnap.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.07.2018 10:00
Datum zahájení: 25.06.2018 21:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: