Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Opravy cest po přívalových deštích - 06, 07, 08/2017
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou stavební práce - likvidace povodňových škod, které byly způsobeny v měsících červen, červenec a srpen 2017 na 19 lesních cestách a turistických chodnících na území Krkonošského národního parku. Jedná se o opravy povrchu - erozní rýhy, poškozené zemní svodnice, odplavený povrchový materiál apod. Podrobná specifikace - projektové dokumentace jednotlivých lesních cest a turist. chodníků je uvedena v části B) Zadávací dokumentace. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel dělení zakázky na 5 částí dle jednotlivých územních pracovišť. Každou tuto část tvoří soubor lesních cest a chodníků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Kontakt: Mgr. R. Braunová, tel: +420 499456337, rbraunova@krnap.cz
K. Kynčlová, tel. +420 499456338, kkynclova@krnap.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.02.2018 10:00
Datum zahájení: 03.01.2018 15:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: