Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Socioekonomický výzkum návštěvnosti Krkonošských národních parků
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž cílem je uzavření smlouvy na provedení socioekonomického výzkumu návštěvnosti Krkonošských národních parků v české a polské části Krkonoš. V rámci výzkumu bude formou rozhovoru s tazatelem osloven reprezentativní výzkumný vzorek v počtu 900 dotazovaných na české straně a 300 dotazovaných na polské straně. Přesné zadání výzkumu včetně jeho cílů je součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Kontakt: Mgr. Radka Braunová, tel.: 499456337, rbraunova@krnap.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.12.2017 10:00
Datum zahájení: 03.11.2017 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: