Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup podpory (maintenance) SW produktů ArcGIS
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je nákup podpory (maintenance) softwarových produktů ArcGIS od společnosti Esri na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pro Správu Krkonošského národního parku. Specifikace jednotlivých produktů (požadovaný produkt, jejich počet a typ maintenance) se nachází v technické specifikaci, která je obsahem zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Kontakt: David Havel, tel. 604176640, dhavel@krnap.cz
Lukáš Hrubý, tel. 499456339, lhruby@krnap.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.11.2017 10:00
Datum zahájení: 09.11.2017 10:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: