Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AQUASYS spol. s r.o.
IČO: 25344447
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 22 825 400,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 27 618 734,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2014