Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace výpustných ochranných prvků rybníka Černíč
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce nevyhovujícího stavu stávajících objektů rybníka Černíč zahrnující rekonstrukci hlavního bezpečnostního přelivu, jalového přelivu, výstavbu nové spodní výpusti a opravu opevnění hráze. Součástí projektu je také částečné odtěžení sedimentu a úpravy v přítokové části rybníka, v rámci kterých budou zbudovány nové tůně, bude zatraktivněn ostrov pro hnízdění vodních ptáků a diverzifikována linie břehových porostů. Vzhledem k tomu, že je současná ekologická hodnota rybničního ekosystému dlouhodobě limitovaná nekontrolovatelným šířením invazních a expanzivních druhů ryb z důvodu nevypustitelnosti rybníka, přispěje rekonstrukce vypouštěcích objektů mimo jiné také k obnovení přírodních hodnot lokality.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 8. 9. 2017. Sraz účastníků je v 10:00 hod. u stavidlového objektu rybníka Černíč.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Kontakt: Renata Helebrantová
e-mail: renata.helebrantova@nature.cz
tel: +420 283 069 184
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.10.2017 10:00
Datum zahájení: 01.09.2017 14:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: