Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření sítě sněhoměrných stanic
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je inovace a rozšíření sítě sněhoměrných stanic pro zlepšení informací o sněhových zásobách. V rámci zakázky dojde k instalaci 33 nových stanic na měření výšky sněhové pokrývky, které budou rozmístěny v rámci působnosti všech poboček ČHMÚ v celé ČR. Dvacet čtyři (24) sněhoměrných stanic je plánováno jako součást již stojících klimatologických či srážkoměrných stanic, z toho 23 bude osazeno laserovými sněhoměrnými čidly a 1 ultrazvukovým sněhoměrným čidlem a 9 stanic je plánováno jako samostatně stojící stanice v nejproblematičtějších regionech z hlediska nebezpečí tání sněhu vyžadujících hustější pokrytí měřením.
Přístroje budou dodány včetně souvisejícího plnění uvedeného v čl. 4.3 této zadávací dokumentace. Účastník může podat svou nabídku na jednu nebo obě části.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Šabatce 17
143 06 Praha 4
Kontakt: Pavel Vnouček
e-mail: pavel.vnoucek@chmi.cz
tel: 244032319
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 23.08.2017 10:00
Datum zahájení: 03.08.2017 15:00