Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: MEDIA INVESTMENTS a.s.
IČO: 27885852
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 20 000 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 24 200 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.01.2017