Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kontakt: Kateřina Pertlíčková
e-mail: zakazky@sfzp.cz
tel: 267 994 537
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.10.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 07.09.2016