Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy 2Q 2016/Ř
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7654020003552


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2016 čtvrtletí: 2

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122551
K rukám:
Ing. Josef Dohnal
       
E-mail (je-li k dispozici):
josef.dohnal@mzp.cz
Fax:
+420 267126551

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
403552
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky
2

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - část 1
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
150018
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
1
Počet účastníků rámcové smlouvy:
5
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 30/11/2015
Do: 30/11/2019
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 19/07/2016

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: Zajištění nebo likvidace SDD "propad Habartov (p.č. 871/1" (č.o. 2655) v k.ú. Habartov
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
32687/ENV16
Datum zadání zakázky:
11/05/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
1
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
450 135


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Sdružení "Likvidace SDD-PKÚ+AZS+GIS-Oblast 1"
IČO:
00007536
Poštovní adresa:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2
Obec:
Chlumec
 PSČ:
403 39
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------