Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LC Pod chatou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, které spočívají v opravě úseku komunikace LC Nad chatou v délce 530 m, v úpravě odvodnění a v doplnění štěrkodrtí. Podrobnější informace budou sděleny při prohlídce místa plnění. Účast na prohlídce dne 12. 7. 2016 je nutná pro podání nabídky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Správy KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Kontakt: Zdeněk Hofman, tel. 605 804 186, E-mail: zhofman@krnap.cz
Renata Fajfrová, tel. 731 621 340, E-mail: rfajfrova@krnap.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.07.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 24.06.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: