Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozvoj EnviHELP v letech 2016 – 2020
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provozní podpora informačního systému EnviHELP, poskytování ostatních služeb – zejména realizace rozvojových
požadavků na IS EnviHELP – rozšíření systému EnviHELP o nové funkcionality, úpravu stávajících funkcionalit a poskytnutí práva k editaci a využití zdrojového kódu EnviHELP.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kontakt: Jan Nepimach
e-mail: jan.nepimach@cenia.cz
tel: +420 267125349
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 20. 06. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 08. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: