Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ANALÝZY PŮDNÍCH VZORKŮ
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je vyhotovení chemických a fyzikálních rozborů půdních vzorků. Předmět plnění je součástí realizace projektu „Monitoring přirozených lesů České republiky“ (EHP-CZ02-OV-1-021-2014), podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP 2009–2014.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: GrantPoint, s.r.o.
Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
Kontakt: Mgr. Petr Zatloukal
e-mail: zatloukal@grantpoint.cz
tel.: +420 777 595 086
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13. 06. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 02. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: