Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Správa Oracle serverů, DB a OVM
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy dle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019, jejímž předmětem bude poskytnutí servisního zásahu produktů Oracle a EMC.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kontakt: Miroslava Tomková
e-mail: miroslava.tomkova@sfzp.cz
tel: 267994618
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01. 02. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 11. 01. 2016