Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kantýny v budově Ministerstva životního prostředí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Celková rekonstrukce kantýny v budově Ministerstva životního prostředí. Řešený prostor představuje místnost kantýny, přípravnu a prostor určený pro catering. Přílohou výzvy je kompletní projektová dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kontakt: Zuzana Benediktová
e-mail: Zuzana.Benediktova@mzp.cz
tel: +420267122013
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26. 10. 2015 14:00
Počátek běhu lhůt: 01. 10. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: