Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborné arboristické ošetření 11 památných stromů v CHKO Český ráj
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015
Osobní ochranné pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 23.11.2015 10:00
Převoz dřevní hmoty
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
Likvidace nepovolených skládek odpadů na území CHKO Český kras
VZ malého rozsahu Zadávání 05.11.2015 16.11.2015 10:00
Mobilní telefonní přístroje 11/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 10.11.2015 10:00
Tonery pro tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 12.11.2015 10:00
Objednávka odborného semináře - Národní inventarizace lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
Implementace webové služby s technologií SOAP pro webový server
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
Přepojení telefonních linek v HIC Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
Objednávka školení - Věcná práva - jejich výkon a ochrana
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
VT pro OK
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 11.11.2015 10:00
Přeprava krmiva pro vysokou zvěř
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015
Pěstební opatření v PR Malenovický kotel
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 06.11.2015 10:00
Nákup domacích a úklidových spotřebičů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 12.11.2015 09:00
Rozvoz krmiva do krmelců
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016