Veřejná zakázka: Genetická analýza populací pstruha obecného v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 9985
Systémové číslo VZ: P18V00001026
Datum zahájení: 13.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Genetická analýza populací pstruha obecného v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je populačně genetická analýza dodaného vzorku jedinců pstruha obecného ze tří odlišných genetických linií odlovených v roce 2018 a populačně genetická analýza jedinců pstruha obecného ze tří odlišných genetických linií odlovených v roce 2019 v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj, číslo projektu 221.
K populačně genetické analýze dodá objednatel celkem 340 ks pstruha obecného, a to 170 ks v termínu 1. 7. – 15. 7. 2018 a 170 ks v termínu 1. 7. – 15. 7. 2019. Zadavatel předpokládá, že v dodaném vzorku budou zastoupeni jedinci ze tří odlišných genetických linií. Pro následnou studii (která není předmětem této zakázky) zadavatel potřebuje 40 jedinců pstruha obecného od každé ze tří genetických linií odlovených v roce 2018 a 40 jedinců pstruha obecného od každé ze tří genetických linií odlovených v roce 2019. V případě, že v analyzovaném vzorku nebude od každé genetické linie zastoupeno potřebné množství jedinců, dodá objednatel zhotoviteli další jedince v rozsahu nezbytném k řádnému splnění účelu smlouvy, a to na základě písemné dohody objednatele se zhotovitelem. Maximální možný celkový počet dodaných jedinců, na kterých bude provedena genetická analýza je 500 ks pstruha obecného za celou dobu plnění zakázky.
Zhotovitel odebere z poskytnutého vzorku vhodný genetický materiál a každého jedince pstruha obecného označí individuálním čipem, pomocí něhož bude možno následně spárovat výsledky genetické analýzy s konkrétním jedincem. Testovány budou jednotlivé mikrosatelitové markery. Fragmentační analýza bude provedena na 12 mikrosatelitových lokusech u každého jedince. Populačně genetická analýza a její vyhodnocení bude provedeno do 29. 7. 2018, za stejných podmínek a ve stejném rozsahu bude provedena i v následujícím roce, tj, do 29. 7. 2019.
Použitou metodu a výsledky analýzy shrne dodavatel v závěrečné zprávě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 371 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Seznam účastníků