Veřejná zakázka: Údržba areálu Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem - mimo objektů budov (kanceláře, garáže)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 8637
Systémové číslo VZ: P17V00001882
Datum zahájení: 29.11.2017
Nabídku podat do: 13.12.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba areálu Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem - mimo objektů budov (kanceláře, garáže)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami zajištění údržby venkovního areálu Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.
Údržba bude prováděna v souladu s normami ČSN DIN 8390 Sadovnictví a krajinářství, zejména s normami ČSN 83 9031: 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a ČSN 83 9061: 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Zahradnické služby 77300000-3
Odklízení sněhu 90620000-9

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu 6. 12. 2017 od 9:00 hod, sraz všech účastníků v sekretariátu ředitele Oblastního inspektorátu, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků