Zakázka: Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8040
Systémové číslo: P17V00001287
Evidenční číslo zadavatele: VÚV/2017/01348
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.08.2017
Nabídku podat do: 21.08.2017 00:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Perlorodka říční je druh náročný na vysokou kvalitu vody v toku a zachovalé přírodní poměry v povodí. Jedině takové lokality jsou domovem přirozeně se rozmnožujících populací. V toku Malše přežívají dospělci, ale reprodukce probíhá zcela minimálně. Z toho důvodu je v Malši plánováno posílení populace vysazením odchovaných perlorodek na pečlivě vybraná stanoviště. Do částí toku se špatnými výsledky bioindikací ve volné vodě nebudou později vysazeny odchované perlorodky ani zde nebude probíhat hledání míst k jejich vysazení pode dno. Standardizované bioindikační testy definované Záchranným programem perlorodky říční v České republice budou pro získání nejspolehlivějších výsledků provedeny přímo s pomocí juvenilních perlorodek.
Studie je zadávána jako doplnění chemického monitoringu kvality volné vody v Malši (části 1 projektu ATCZ37, pracovního balíčku T.2 o bioindikační hodnocení. Zhotovitel bude provádět práce zařazené do aktivity T.2.1.2 Komplexní monitoring parametrů vodního prostředí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 • IČO: 00020711
 • Poštovní adresa:
  Podbabská 2582/30
  160 00 Praha 6

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky