Veřejná zakázka: Dodávka 3 ks meteo stanice a 6 ks snímače teploty a vlhkosti vzduchu pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7982
Systémové číslo: P17V00001229
Datum zahájení: 06.01.2017
Nabídku podat do: 23.01.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka 3 ks meteo stanice a 6 ks snímače teploty a vlhkosti vzduchu pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení níže uvedeného předmětu plnění:
1. Měřící stanice – 3ks:
- alespoň 8 měřících vstupů pro připojení snímačů s pasivním proudovým výstupem 4-20 mA
- napájecí napětí pro napájení snímačů min. 12V DC
- přesnost vstupů: 0,1% z rozsahu nebo lepší
- alespoň 1 vstup RS485, komunikační protokoly MODBUS RTU a FINET
- alespoň 2 odporové vstupy pro přímé připojení teplotních senzorů Pt100
- minimálně 16 záznamových kanálů
- datová paměť pro minimálně 1/2 roku provozu při obsazení 10, záznamových kanálů a četnosti měření 10 minut
- autodiagnostika stanice: minimálně aktuální napětí baterie
- krytí IP66 nebo lepší
- uzamykatelná skříň
- 2 m vysoký stožár uzpůsobený pro instalaci v rašeliništi (kotvení, vhodný materiál)
- předávání dat do databáze na serveru 1x denně přes síť GPRS
- upozornění na nízké napájecí napětí nebo na poruchu připojeného snímače pomocí zaslané SMS
- dodání stanice včetně SIM karty
- do nabídky zahrnout provozní náklady na přenosy dat a pronájem místa na serveru (datahosting) pro rok 2017
- přístup ke změřeným datům přes webový prohlížeč
- grafická a tabulková vizualizace dat na serveru
- parametrizace stanice na dálku přes server
- začlenění stanice do stávajícího systému sběru dat provozovaného zadavatelem
- solární napájení stanice pro celoroční provoz z baterie nebo akumulátoru bez zásahu provozovatele
- systém napájení musí pracovat (měřit á 10 minut a 1x denně přenášet změřená data do databáze) i při zakrytí solárního panelu sněhem po dobu alespoň 6 týdnů- - možnost dálkového přenosu dat GSM systémem

2. Snímače teploty a relativní vlhkosti vzduchu – 6 ks:
- teplotní rozsah pro měření teploty -50 až +50 oC
- max. chyba při měření teploty vzduchu. +- 0,3 oC v rozsahu -30 až +40 oC
- měřící rozsah pro měření vlhkosti vzduchu: 5 až 100 % RV
- max. chyba při měření relativní vlhkosti vzduchu. +- 1,8 % v rozsahu 5 až 95%
- snímače musejí být vybaveny vhodným UV odolným radiačním krytem
- umístění snímačů ve výšce 0,2 m a 2 m nad terénem
- možnost napojení na měřící stanici
Předmět plnění bude účtován na vrub projektu č. 26 Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitorování biodiverzity a vodního režimu. Faktury dodavatele vztahující se k nákupu tohoto vybavení musí označny číslem a názvem projektu: č. 26 Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitorování biodiverzity a vodního režimu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 135 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky