Veřejná zakázka: Odstranění povodňových škod v CHKO Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7552
Systémové číslo VZ: P17V00000802
Datum zahájení: 09.05.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění povodňových škod v CHKO Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Fořtmistrův rybník: Jedná se o rekonstrukci odpadu bezpečnostního přelivu MVN Fořtmistrův rybník po povodni a další technické úpravy v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby „Odstranění povodňových škod v CHKO Křivoklátsko – Fořtmistrův rybník“ zpracované Ing. Jiřím Kubelkou, 2016, případně dle požadavku investora. Stavba bude realizována na p.č. 384/2, 385 a 386/1 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu, kraj Středočeský, okres Rakovník. Stavba se nachází na pozemcích, které jsou součástí CHKO Křivoklátsko, pozemky jsou evidovány jako vodní plocha a lesní pozemky. V současné době jsou pozemky využívány jako MVN Fořtmistrův rybník.

VD Vůznice v NPR Vůznice: Jedná se o rekonstrukci odpadu bezpečnostního přelivu MVN Vůznice po povodni, v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby „Odstranění povodňových škod v CHKO Křivoklátsko – VD Vůznice v NPR Vůznice“ zpracované Ing. Jiřím Kubelkou, 2016, případně dle požadavku investora. Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 434/2, 434/3 a 434/4 v k.ú. Sýkořice, okres Rakovník, Středočeský kraj. Stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro AOPK ČR.

MVN Kolečko v NPR Vůznice: Jedná se o rekonstrukci MVN Kolečko v rozsahu dle projektové dokumentace „Odstranění povodňových škod v CHKO Křivoklátsko – MVN Kolečko v NPR Vůznice“ zpracované Ing. Jiřím Kubelkou, 2016, případně dle požadavku stavebníka. Stavba bude realizována na pozemku p.č. 416/2 v k. ú. Sýkořice, kraj Středočeský, okres Rakovník. Stavba se nachází na pozemku, které je ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro AOPK ČR, pozemky jsou evidovány jako vodní plocha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 103 267 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky