Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem - třetí opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10258
Systémové číslo: P18V00001296
Datum zahájení: 21.08.2018
Nabídku podat do: 03.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem - třetí opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je „Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR – oddělení SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem“ dle zpracované projektové dokumentace Ing. Arch. Janem Dobešem (dále jen PD). Práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 11 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov, Středočeský kraj.
Jedná se o práce na objektu AOPK ČR - CHKO Blaník, Vlašimská č.p.8, Louňovice pod Blaníkem:
• Zateplení obvodového pláště - bude dodržena technologie dle aktuálně zvoleného výrobce
• Zateplení střechy a podhledu nad 2.NP ve dvorním traktu
• Výměna oken a vstupních dveří
• Sanace vlhkosti v úrovni 1.NP.
Přístup na staveniště se předpokládá po stávajících místních komunikacích. Po dokončení stavby budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.
Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Zejména dbát podmínek v níže uvedených dokumentech:
• stavební povolení - rozhodnutí, vydané MÚ Vlašim dne 27.9.2017 pod č.j.: VYST/113333/17 KOC, které nabylo právní moci dne 25.10.2017

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. “

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 929 190 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky