Veřejná zakázka: Provedení podzimního a jarního odchovu perlorodky říční, péče o juvenilní jedince a selekce perlorodek pro bioindikační testy prostředí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10217
Systémové číslo: P18V00001255
Datum zahájení: 17.09.2018
Nabídku podat do: 02.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení podzimního a jarního odchovu perlorodky říční, péče o juvenilní jedince a selekce perlorodek pro bioindikační testy prostředí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení dvou odchovných cyklů dle tzv. české metody polopřirozeného odchovu (viz příloha 7 Záchranného programu perlorodky říční, Margaritifera margaritifera, v České republice, volně ke stažení na stránkách AOPK ČR http://www.zachranneprogramy.cz/perlorodka-ricni/zachranny-program-zp), péče o perlorodky v 1. až 3. růstové periodě a selekce jedinců vhodných k bioindikačnímu hodnocení habitatu dle přílohy 8 Záchranného programu.

Při odchovech se jedná o jarní a podzimní cyklus z glochidií z roku 2018. Jeden cyklus zahrnuje odběr larev (glochidií) v toku koncem léta, řízenou invadaci ryb, péči o ryby až do uvolnění juvenilních perlorodek, a péči o juvenilní perlorodky konce srpna následujícího roku. V podzimním cyklu je uvolňování perlorodek z ryb navozeno předčasně umělým zvýšením teploty a první růstová perioda je ukončena v laboratorních podmínkách; při předání díla jsou perlorodky již v druhé růstové periodě. V jarním cyklu jsou získávány přirozenou metamorfózou perlorodky v 1. růstové periodě v průběhu jara tak, jak to odpovídá přiozenému životnímu cyklu druhu. Odchovávané perlorodky musí geneticky pocházet z glochidií odebraných z původní populace v povodí Blanice (conservation unit 1 dle přílohy 2 Záchranného programu perlorodky říční, Margaritifera margaritifera, v České republice). Výstup v jarním odchovu je minimálně 5000 jedinců v 1. růstové periodě, v podzimním odchovu nejméně 2500 jedinců v 2. růstové periodě.

Péčí se rozumí zajištění pokračování odchovů z předchozích let v 2-3. růstové periodě. Chov se provede v klíckách v toku Blanice. Péče zahrnuje údržbu klícek pro zachování jejich trvalé průtočnosti, kontroly klícek a jejich přemisťování dle aktuálního vývoje podmínek v toku tak, aby meziroční mortalita nepřekročila 20%. Tato podmínka nemůže být uplatněna v případě nepříznivých klimatických podmínek či havárie na toku.

Dodavatel před předáním díla rozdělí odchované perlorodky dle následujících kritérií: v první růstové periodě délka lastur přesahuje/nepřesahuje průměrnou délku náhodného vzorku z daného odchovného cyklu; v druhé růstové periodě je/není délka lastur v rozmezí 800-1120 µm.

Předání díla proběhne v součinnosti s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M, v.v.i., který v projektu ATCZ37 Malsemuschel zajišťuje realizaci bioindikačního hodnocení habitatu.

Zdroj financování zakázky: Finanční podpora z prostředků projektu ATCZ37 Malsemuschel „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše“ programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 743 802 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky