Veřejná zakázka: Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská černava 2018 - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10120
Systémové číslo VZ: P18V00001161
Datum zahájení: 02.07.2018
Nabídku podat do: 13.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v národní přírodní památce Hrabanovská černava 2018 - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je posečení slatinných a bezkolencových luk, ostřicových porostů a rákosin na 22 dílčích plochách o celkové rozloze 21,79 ha na parcele katastru nemovitostí č. 2526/2 a na parcelách pozemkového katastru č. 2493, 2520, 2521, 2523/1, 2523/4, 2523/5, 2523/6, 2523/8, 2524/1, 2524/3, 2524/4, 2524/5, 2526, 2592, 2529/1, 2529/2, 2529/3, 2529/4, 2529/5, 2529/7, 2541/2, 2549, 2550, 2554, 2573, 2578, 2590, 2591, 2592, 2606/1, 2606/2, 3624/1 v katastrálním území Lysá nad Labem v národní přírodní památce Hrabanovská černava, a shrabání a odvoz posečené hmoty mimo lokalitu.
Dílčí plochy jsou zakresleny v příloze č. 2 - mapový zákres a označeny čísly 1 až 22, rozlohy jednotlivých dílčích ploch jsou uvedeny v příloze č. 1 - položkový rozpočet.
Plochy 1 až 11 o celkové rozloze 12,05 ha budou posečeny lehkou mechanizací s mechanickým shrnováním a sběrem posečené hmoty. Plochy 12 až 22 o celkové rozloze 9,74 ha budou posečeny křovinořezem s ručním shrabáním a vyklizením hmoty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Seznam účastníků