Veřejná zakázka: Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10107
Systémové číslo VZ: P18V00001148
Datum zahájení: 10.07.2018
Nabídku podat do: 27.07.2018 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace zakázky bude probíhat dle aktualizované dokumentace ke stavebnímu povolení stavby „Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč“, zpracované Ing. Čestmírem Krkoškou, Sweco Hydroprojekt a.s. Divize Morava, pracoviště Ostrava (dále jen PD).

Účelem stavby je revitalizace a rekonstrukce stávajících vodních nádrží v Přírodní památce Stonáč na k.ú. Bílany. Přírodní památka je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Jedná se o obnovu původního stavu, v současné době nejsou nádrže schopny zadržet vodu a nejsou schopny plnit svoji funkci.
Projekt zahrnu je technickou a biologickou část. Obsahem technické části je zvýšení retence vody na lokalitě a to obnovou stávajících hrází, odtěžením sedimentů a prohloubením (obnovením) tradičních hanáckých tůní. Biologická část zahrnuje pouze zřízení a následné odstranění ochrany stromů, odborné ošetření poškozených stromů, biologický doprůzkum a transfer živočichů do vhodného biotopu.
Ve smyslu vodoprávním se jedná o obnovu technických prvků vodních nádrží, které zde existovaly již před rokem 1950 a jejichž stav vyžaduje generální opravu a rekonstrukci. Oprava a rekonstrukce bude provedena v původním rozsahu, tj. oproti původnímu stavu se nemění tvar, kapacita, nivelata a další parametry vodního díla.

"Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 947 752 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky